Menu

Rok 2021

  • Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

30. światowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii, jednocześnie zachęcając, że lokalne aktywistki i organizacje do podejmowania tematów, które są aktualne i ważne w ich krajowym kontekście. W tym roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.”.

Źródło:
1. https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/akcje-konferencje-kampanie/30-swiatowa-kampania-16-dni-akcji-przeciwko-przemocy-ze-wzgledu-na-plec
2. http://kampania16dni.pl/o-kampanii/

Wróć

Kontakt