Menu

Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne: Poradnia uzależnień i Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień jest poradnią specjalistyczną działającą w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Poradnia Leczenia Uzależnień świadczy usługi medyczne i terapeutyczne osobom uzależnionym od alkoholu i im rodzinom oraz udziela poradnictwa osobom nadużywającym i uzależnionych od innych środków i ich rodzinom. Świadczenia te wynikają z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz funduszy asygnowanych przez gminy na mocy ustawy o wychowaniu i trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dane adresowe:

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Drzymały 19/21
05-800 Pruszków
telefon: (22) 758 77 75

PTUiW
ul. Drzymały 19/21 (III piętro)
05-800 Pruszków
telefon: (22) 758 84 11

Kontakt