Menu

GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie oraz Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień informują o prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy.

Jeżeli:
- potrzebujesz pomocy, wsparcia oraz gdy ktoś z bliskich doświadcza przemocy,
- jest uzależniony/a od alkoholu,
- jest związany/a z osobą, która nadużywa alkoholu,
- ma problem z kontrolowaniem swojej agresji.

Zgłoś się po pomoc!!!

Konsultacje udzielane są w czwartki w godz. 16.15 - 18.00.
Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda)
Tel. (22) 729 82 74
Pomoc udzielana jest bezpłatnie!

PSYCHOLOG - PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje udzielane są 2 razy w tygodniu:
- środy w godz. 17.00 - 19.30,
- piątki w godz. 10.30 - 13.00.

Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda)
Zapisy podczas dyżuru w dniach i godzinach j.w.
Tel. (22) 729 82 74
Pomoc udzielana jest bezpłatnie!

PSYCHOLOG DZIECIĘCY - PUNKT KONSULTACYJNY

Zapisy w Placówce Wsparcia Dziennego "Ognisko Tęcza" codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.
Tel. (22) 739 73 11

TERAPEUTA, SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, MEDIATOR - PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje udzielane są 1 raz w tygodniu:
- piątki w godz. 16.00 - 19.30.

Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda)
Zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Tel. (22) 739 73 20, (22) 729 81 85 w. 181

PRAWNIK - PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje udzielane są 1 raz w miesiącu (lub wg potrzeb), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie w GOPS pod nr tel. 22 739 73 20 lub 22 729 81 85 w. 180, 183, 184.

Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda)
Pomoc udzielana jest bezpłatnie!

SKŁAD GKRPA:

1. Golian Lidia
2. Kołodziejczyk Magda
3. Kowalska Ewa
4. Nowak Małgorzata
5. Piskorz Adam
6. Sierputowska Agata
7. Szwed Martyna
8. Truszkowska Małgorzata

Kontakt