Menu

Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiamy skład Zespołu.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Krystyna Masłowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, tel. 22 739 73 20 w. 180
2. Magdalena Kwiatkowska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Starszy specjalista pracy socjalnej GOPS, tel. 22 739 73 20 w. 187
3. Martyna Szwed - Z-ca Przewodniczącej Zespołu, wychowawca - psycholog Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS, tel. 22 739 73 11
4. Marlena Legięcka - Członek Zespołu, Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego, tel. 22 739 73 20 w. 183
5. Marcin Kwiatkowski - Członek Zespołu, Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie, tel. 22 729 81 77
6. Maria Aleksińska - Członek Zespołu, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, tel. 22 729 81 85 w. 290
7. Elżbieta Zdzebel - Członek Zespołu, Przedstawiciel SPGZOZ w Nadarzynie, tel. 22 729 81 28
8. Agata Sierputowska - Członek Zespołu, Przewodnicząca GKRPA, Kierownik Sekcji Wsparcia Rodziny GOPS, tel. 22 739 73 11
9. Katarzyna Czajka - Specjalista kurator Sądu Rejonowego w Pruszkowie, tel. 22 758 60 47 w. 114
10. Piotr Jabłoński - Zawodowy kurator sądowy Sądu Rejonowego w Pruszkowie, tel. 22 758 60 46 w. 106

Jeżeli doświadczasz przemocy, jesteś świadkiem albo sprawcą przemocy możesz skontaktować się z poszczególnymi członami zespołu osobiście, telefonicznie lub drogą mailową na adres: stopprzemocy@nadarzyn.pl

Kontakt