Menu

Policja

Do podstawowych zadań Policji zgodnie z Ustawą o Policji należy ochrona życia i zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.

Między innymi oznacza to właśnie obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych w przemocy domowej.  Zwykle to właśnie policjanci są pierwszymi osobami z zewnątrz, które otrzymują sygnał o przemocy domowej i jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi.

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:

  • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa /art.15 ust.1, pkt 3 Ustawy o Policji – policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia/,
  • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencję,
  • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych /notatek urzędowych/ jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
    zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

UWAGA!
Zapytaj o dzielnicowego z Twojego rejonu. Porozmawiaj z nim, powiedz o problemach w Twoim domu.

Komisariat Policji
ul. Warszawska 13
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 729-81-77
(wezwania 997,112)

Kontakt