Menu

Zespół Ośrodków Wsparcia

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie w skład którego wchodzą Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, ofiary przemocy, osoby po próbach samobójczych i ich rodziny, osoby przeżywające trudności małżeńskie.

Z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą korzystać osoby dotknięte przemocą i jej skutkami.

Zespół Ośrodków Wsparcia
ul. Ks. J. Popiełuszki 24 (wejście od ul. E. Orzeszkowej)
05-820 Piastów
tel. (22) 753 - 45 – 56
mail: zow@neostrada.pl
www.zow.piastów.org.pl

Kontakt