Menu

Prokuratura

Pokrzywdzony, czyli ofiara przestępstwa to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Oznacza to, iż aby dana osoba została uznana za pokrzywdzonego musi zostać naruszone jej indywidualne i chronione prawem dobro, jak np. zdrowie, wolność, nietykalność cielesna, bezpieczeństwo w komunikacji, cześć, własność.

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne.

Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:
- zaświadczenia lekarskie (obdukcje oraz wizyty u lekarza w Rejonowej Przychodni Zdrowia),
- lista świadków - zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę)
- interwencji policji,
- sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega na dokładnym przepisaniu, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy),
- zdjęcia

W zależności od oceny zebranego materiału dowodowego postępowanie może się zakończyć skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem.

Prokuratura Rejonowa
ul. Stalowa 33
05-800 Pruszków
tel. (22) 217 - 58 – 00

Polecane linki:
www.pokrzywdzeni.gov.pl
www.ms.gov.pl (mediacje, kompensaty)

Kontakt