Menu

GOPS

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
(źródło: www.mpips.gov.pl) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
Tel. (22) 729 81 85 w. 180,183,184
Fax (022) 739 73 20
E-mail: gopsnad@poczta.onet.pl
www.gops.nadarzyn.pl

ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Praca socjalna zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej to: działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownik socjalny może:
- udzielić Ci informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
- udzielić Ci pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
- udzielić pomocy rzeczowej, np, przekazanie odzieży, żywności,
- wskazać miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy,

Punkt informacyjno - konsultacyjny (psycholog) czynny jest w każdą środę w godz. 17.00-19.00, można się zgłosić osobiście lub umówić telefonicznie pod numerem 22 729 82 74.

Punkt konsultacyjny (prawnik) dostpny po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w GOPS pod numerem 22 739 73 20 lub 22 729 81 85 w. 180, 183, 184.

Kontakt