Menu

Kontakt

W sprawie dotyczącej przemocy możesz skontaktować się:

  • osobiście z przewodniczącą lub sekretarzem w siedzibie GOPS parter p. 139
  • z Zastępcą przewodniczącej w Placówce Wsparcia Dziennego „Ognisko Tęcza” tel. 22 739 73 11,
  • telefonicznie z członkami ZI,
  • mailowo poprzez adres: stopprzemocy@nadarzyn.pl

Lista kontaktów do wszystkich członków ZI znajduje się w zakładce Zespół Interdyscyplinarny.

Usługi wspierające komunikowanie się

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1824) informuje się, że w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących w postaci:

  • poczty elektronicznej na adres: stopprzemocy@nadarzyn.pl
  • przesyłania informacji faxem na nr: 22 739 73 20
  • korespondencji pisemnej na adres: Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, osoba zainteresowana powinna zgłosić za pomocą dostępnych środków komunikacji chęć skorzystania z takiej pomocy, z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni roboczych przed spotkaniem, wskazując jednocześnie rodzaj sprawy oraz system języka migowego (PJM, SJM, SKOGN).

Kontakt