Menu

Kontakt

W sprawie dotyczącej przemocy możesz skontaktować się:

  • osobiście z przewodniczącą lub sekretarzem w siedzibie GOPS parter p. 139
  • z Zastępcą przewodniczącej w Placówce Wsparcia Dziennego „Ognisko Tęcza” tel. 22 739 73 11,
  • telefonicznie z członkami ZI,
  • mailowo poprzez adres: stopprzemocy@nadarzyn.pl

Lista kontaktów do wszystkich członków ZI znajduje się w zakładce Zespół Interdyscyplinarny.

Kontakt