Menu

Formy i fazy przemocy

Przemoc fizyczna - naruszenie nietykalności fizycznej
- szarpanie, kopanie, popychanie, krępowanie ruchów
- policzkowanie, ciągnięcie za włosy, duszenie
- przypalanie papierosem, polewanie substancjami żrącymi
- bicie ręką, pięścią, z użyciem przedmiotów
- nie zapewnianie koniecznej pomocy medycznej, bezpieczeństwa

Przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej
- poniżanie, wyśmiewanie
- wyzywanie, ciągłe krytykowanie
- oskarżanie, grożenie, szantażowanie
- ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi
- ograniczanie snu, pożywienia, schronienia
- wmawianie choroby psychicznej

Przemoc seksualna - naruszenie intymności
- gwałt
- wymuszanie pożycia seksualnego
- wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych
- dotykanie miejsc intymnych
- zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi
- wyśmiewanie preferencji seksualnych

Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności
- odmawianie pieniędzy na utrzymanie, odbieranie zarobionych pieniędzy
- kontrolowanie wszystkich wydatków
- zakazywanie podjęcia pracy zarobkowej
- niszczenie rzeczy, kradzież, sprzedawanie wspólnych rzeczy bez uzgodnienia
- zmuszanie do zaciągania kredytów
- uniemożliwianie dostępu do mieszkania, kuchni, łazienki, itp.

Fazy Przemocy

I Faza narastającego napięcia charakteryzuje się stopniowaniem przemocy sprawcy w stosunku do ofiary w coraz bardziej gwałtowny sposób. Ofiara stara się zaspokoić oczekiwania oprawcy, chce naprawić zły humor partnera, realizuje jego polecenia. Kiedy satysfakcja nie zostaje osiągnięta pomimo realizacji wszelkich obowiązków pokłady agresji sprawcy przybierają coraz ostrzejszych form. Najczęściej irytacja sprawcy a bezsilność i narastające napięcie pokrzywdzonego wywołuje awanturę.

Fazę narastającego napięcia wyraża:
1. Ciągłe napięcie i poirytowanie partnera
2. Nieustające awantury
3. Wzmożona ilość substancji uzależniających (alkohol, narkotyki)
4. Prowokacje ze strony partnera
5. Złe fizyczne i psychiczne samopoczucie ofiary.

II Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się brakiem kontroli u sprawcy nad własnymi emocjami. Wobec tego, wybuch drastycznych form przemocy spowodowany jest najczęściej mało istotnymi przyczynami. Ofiara najczęściej pozostaje w stanie szoku, niezrozumienia, osłabienia, rezygnacji i przerażenia.
Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się:
1. Gwałtowność, ataki szału
2. Używanie przemocy fizycznej
3. Bezradność, ból, szok poszkodowanego
4. Uczucie wstydu i przerażenia strony poszkodowanej.

III Faza miodowego miesiąca to faza odmiany. Sprawca uświadamia sobie, że postąpił zbyt ostro. Chcąc się zrehabilitować w oczach ofiary, dokonuje u siebie chwilowej zmiany. Najczęściej przeprasza, wykazuje żal i skruchę, przynosi prezenty. Pojawiają się również sformułowania w stylu: „to się już nigdy nie powtórzy”,  „zapomnijmy o tym co już minęło”. W tej fazie ofiara nabiera znowu sił i odwagi, zaczyna wierzyć w obietnice i prawdziwość zachowania sprawcy. Często nawet czuje się szczęśliwa i zapomina o wyrządzonej krzywdzie, przynajmniej do wystąpienia ponownego pierwszej fazy.
Faza miodowego miesiąca charakteryzuje się:
1. Żal i skrucha sprawcy, zapewnienia o zmianie na lepsze
2. Poszukiwania uzasadnienia popełnionych czynów
3. Diametralna zmiana ze sprawcy- kwiaty, czułości, rozmowy, zapewnienia o lepszą przyszłość

Fazy te trwają nieraz po kilkanaście lat, ofiara pozostaje w swoistego rodzaju pułapce czasowej i emocjonalnej, przechodząc od fazy do fazy powtarzając cały cykl od początku.

Kontakt