Menu

Czym jest przemoc i jak ją rozpoznać

Jak mówi  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo
Art. 207. § 1. Kodeksu Karnego
Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jak rozpoznać przemoc w rodzinie?

Jeśli zdarza się, że ktoś bliski działając celowo i wykorzystując swoją przewagę:
- popycha, policzkuje, bije, szarpie, drapie,
- obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami,
- mówi, że „jesteś nic nie wart”,  zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające,
- powoduje Twoje ograniczenia kontaktów z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi,
- kontroluje w pełni Twoje wydatki.
- utrudnia Ci dostęp do Twojej własności,
- w przypływie złości niszczy Twoją własność
- wpędza Cię w poczucie winy,
- grozi, że zrobi Tobie i twoim bliskim krzywdę,
- uważa, że zasługujesz na takie traktowanie,
- uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla Twojego dobra,

można przypuszczać, że doznajesz przemocy ze strony tej osoby.

Kontakt