Menu

Rok 2020

Działalność ośrodków opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży (świadczenia na NFZ).

W związku z koniecznością poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży od kwietnia 2020 roku rozpoczęły działalność ośrodki opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ze względu na sytuację epidemiczną pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

Praca ośrodków będzie oparta w przyszłości na pracy środowiskowej - przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Lista obecnie zakontraktowanych ośrodków I stopnia referencyjnego jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego.

Informacje nt. aktualnej listy ośrodków opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży można uzyskać również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie - Sekcja Pomocy Środowiskowej tel. 22 739 73 20 w. 181, 183, 184, 185, 187, 284.

Krystyna Masłowska - dyrektor GOPS w Nadarzynie

Wróć

Kontakt