Menu

Rok 2020

Przymusowa izolacja stała się dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia przemocy lub jej nasilenia również w przypadku przemocy wobec dzieci. Te fakty potwierdzają także obserwacje bieżącej pracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W związku z powyższym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Za drzwiami”. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania policji zdarzeń związanych z krzywdzeniem dzieci. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest numer alarmowy 112.

Kampania „Za drzwiami” jest polską wersją kampanii „Behind the door” przygotowanej przez chorwacką agencję Degordian we współpracy z Zagrzebiańskim Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Chorwacji. Ze względu na uniwersalny wymiar przekazu, organizatorzy zdecydowali się udostępnić kampanię partnerom ze wszystkich krajów, w których trwa izolacja z powodu pandemii COVID-19. Za realizację akcji w Polsce odpowiada Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Instrukcja dotycząca reagowania na przemoc wobec dzieci dostępna jest pod linkiem:
https://rodzice.fdds.pl/2020/04/23/co-zrobic-gdy-podejrzewasz-ze-dziecko-jest-krzywdzone

Źródło:
https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/akcje-konferencje-i-kampanie-spoleczne/6734-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wróć

Kontakt