Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

Linki45 lat AA w Polsce, 1974 - 2019 PDF Drukuj Email
wtorek, 06 sierpnia 2019 08:10

W tym roku Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce obchodzi swoje 45-lecie powstania. Wspólnota AA jest bodajże największą samopomocową społecznością na świecie, a na pewno w Polsce, gdzie obecnie działa ok. 2600 grup AA, w których spotykają się osoby uzależnione od alkoholu. Jedynym warunkiem, przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Warunek ten tylko na pozór jest łatwy do spełnienia, bowiem alkoholizm to choroba umysłu, ciała i ducha, w dodatku potencjalnie śmiertelna.

Wszystko zaczęło się w 1935 r. w Stanach Zjednoczonych od spotkania dwóch alkoholików, Williama Griffitha Wilsona - maklera giełdowego i Roberta Holbrooka Smitha - lekarza chirurga, którzy odkryli, że rozmowa alkoholika z drugim alkoholikiem przynosi obu ulgę i pozwala utrzymać abstynencję, a dzielenie się tym doświadczeniem z innymi dodatkowo umacnia ich morale. Na podstawie obserwacji Wilson i Smith stworzyli fundamenty zdrowienia oparte na podbudowie duchowej, zawartej w 12 krokach, które opisane zostały w książce „Anonimowi Alkoholicy”. Dziś to najważniejsza pozycja literatury AA, która wyznacza standardy i zasady funkcjonowania wspólnoty. Skuteczność programu zdrowienia z alkoholizmu sprawiła, że zaczęły tworzyć się coraz to nowe grupy, a rozrostowi wspólnoty towarzyszyło powstanie 12 tradycji i 12 koncepcji, określających zasady jej funkcjonowania.

Dynamicznie rozwijająca się wspólnota Anonimowych Alkoholików dotarła do Polski w 1974 roku, gdzie jesienią powstała pierwsza samodzielnie funkcjonująca grupa AA. Zawiązała się ona w Poznaniu i przyjęła nazwę „Eleusis”. Data ta uznawana jest za początek wspólnoty AA w Polsce.

W ciągu 45 lat funkcjonowania AA nad Wisłą, wspólnota stała się jedną z najprężniej działających w Europie. Jej członkowie skupiają się w grupach, intergrupach i regionach, wydają literaturę tłumaczoną z amerykańskich wydań książek, ale także własną, publikują broszury i biuletyny o tematyce trzeźwościowej.

45 lecie AA w Polsce świętowane będzie w dniach 16 - 18 sierpnia w Katowickim Spodku podczas „ZLOTU RADOŚCI”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora: https://45lat.aa.org.pl

Źródło: https://45lat.aa.org.pl

Na terenie Gminy Nadarzyn działa grupa AA „Klemens”, która zaprasza w każdą niedzielę o godz. 16.00 do domu parafialnego przy Kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie, ul. Kościelna 2.

Magda Kołodziejczyk - pedagog, członek GKRPA

 
©2014 Stop Przemocy.