Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiVII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia PDF Drukuj Email
czwartek, 13 czerwca 2019 12:39


Szczegóły na plakacie.

 
©2014 Stop Przemocy.