Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiOgólnopolski Dzień Trzeźwości PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 12:22

"Piliśmy, aby zyskać wolność, a staliśmy się niewolnikami.
Piliśmy, aby osiągnąć szczęście, a staliśmy się nieszczęśliwi.
Piliśmy, aby zdobyć przyjaźń, a zyskaliśmy wrogów.
Piliśmy, aby zapomnieć, a to niechciane stale do nas wraca.
Piliśmy, aby się bawić, a wpadliśmy w przygnębienie.
Piliśmy, aby pozbyć się problemów, a pomnożyliśmy je."

W. Sztander "Poza kontrolą"

W Wielki Poniedziałek w całym kraju obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń z tego wynikających. W ramach obchodów tego dnia, 15 kwietnia br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie i Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień zorganizowali „Dzień Drzwi Otwartych”.

W siedzibie Komisji mieszkańcy gminy mogli uzyskać pomoc i wsparcie w związku z problemem alkoholowym, narkotykowym czy przemocy w rodzinie. Dyżur pełnili Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień, członkowie GKRPA, przedstawiciele GOPS i Grupy AA. W tym dniu można było skorzystać z konsultacji indywidualnych, jak również telefonicznych.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o problemie alkoholowym i drodze do trzeźwości. Najbardziej poruszyły nas szczere i wyjątkowe świadectwa członków AA, którzy przeszli etap zdrowienia. Realizacja programu 12 kroków pomogła im w przemianie swojego dotychczasowego życia. Poznane historie są potwierdzeniem słów Carlosa R. Zafóna: „A można? - Wszystko można! To tylko kwestia odwagi.” I właśnie pod tym hasłem przebiegał tegoroczny „Dzień Drzwi Otwartych”.

Należy pamiętać, że alkoholizm jest chorobą, nieleczony jest chorobą śmiertelną dotyczącą samego alkoholika i całej jego rodziny. Pierwszym i najważniejszym krokiem do zdrowienia jest przyznanie się przed samym sobą, że ma się problem z alkoholem. Potem należy korzystać z pomocy terapeutów, psychologów, grup AA i innych specjalistów.

Jest to długi i złożony proces zaleczenia choroby, jednak bardzo wartościowy i zmieniający dotychczasowe życie.

Członkowie GKRPA

 
©2014 Stop Przemocy.