Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiInne PDF Drukuj Email

AA Grupa Wsparcia „Klemens” - z członkami grupy można spotkać się w każdą niedzielę w godzinach 16.00 - 18.00 Dom Parafialny, ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”. (Źródło: www.aa.org.pl)

Problem przemocy możesz również zgłosić twojemu lekarzowi oraz pedagogowi w szkole, do której chodzi Twoje dziecko. Oni również mogą wypełnić "Niebieską kartę".

 
©2014 Stop Przemocy.