Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiZespół interdyscyplinarny PDF Drukuj Email

2017-09-14Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

W naszej gminie w skład zespołu wchodzą:

- Krystyna Masłowska - Przewodnicząca Zespołu, Kierownik GOPS w Nadarzynie, tel. 22 739 73 20 w. 180
- Magdalena Kwiatkowska - Z-ca Przewodniczącej Zespołu, Starszy pracownik socjalny GOPS, tel. 22 739 73 20 w. 187
- Marlena Legięcka - Członek Zespołu, Koordynator grup roboczych GOPS, tel. 22 739 73 20 w. 183
- asp. szt. Piotr Mikusek - Członek Zespołu, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie, tel. 22 729 81 77
- Maria Aleksińska - Członek Zespołu, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, tel. 22 729 81 85 w. 190
- Elżbieta Zdzebel - Członek Zespołu, Przedstawiciel SPGZOZ w Nadarzynie, tel. 22 729 81 28
- Agata Sierputowska - Członek Zespołu, Przewodnicząca GKRPA w Nadarzynie, tel. 22 739 73 11
- Jarosław Kuśmierczyk - Członek Zespołu, Przedstawiciel Parafii Rzymskokatolickiej w Nadarzynie, tel. 22 729 83 40

Jeżeli doświadczasz przemocy, jesteś świadkiem albo sprawcą przemocy możesz skontaktować się z poszczególnymi członami zespołu osobiście, telefonicznie lub drogą mailową na poniższy adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 03.03.2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 
©2014 Stop Przemocy.