Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

Linki„Życie pod psem, który wabi się Depresja” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 stycznia 2018 17:48

W grudniowym wydaniu Remedium (miesięcznika podejmującego profilaktykę problemową i promocję zdrowia psychicznego) możemy zapoznać się z recenzją Małgorzaty Budkiewicz książki pt. „Życie pod psem, który wabi się Depresja” autorstwa Matthew i Ainsley Johnstone (w przekładzie J.Nowakowskiej). Publikacja ta stanowi uzupełnienie i rozwinięcie książki M. Johnstone’a pt. Mój czarny Pies. Depresja.

Skutki depresji, nazwanej metaforycznie Czarnym Psem dotykają zarówno osobę chorą jak i osoby z najbliższego otoczenia. Autorzy - posiłkując się własnym doświadczeniem - udzielają wskazówek jak postępować z bliskim, który cierpi na zaburzenia depresyjne.

Jak czytamy w recenzji w tej publikacji mamy do czynienia z wyjątkowymi ilustracjami i krótkimi, jasno skonstruowanymi, trafiającymi w sedno problemu frazami, wyjaśniającymi, jak postępować, by pomóc osobie chorej a także jak zadbać o siebie samego jako opiekuna - co zrobić, by pozostać silnym, zdrowym i nie wypalić się zbyt szybko.

Poniżej przypominam numery telefonów - tam warto szukać pomocy.

Antydepresyjny Telefon
Forum Przeciw Depresji
tel. 22 594 91 00
czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych ITAKA - antydepresyjny telefon zaufania
tel. 22 654 40 41
czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
116 123 czynny
od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 - 22.00 (połączenie bezpłatne).

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło:
1. Remedium Nr 12 (294), Grudzień 2017
2. http://forumprzeciwdepresji.pl/index.php/wazne-telefony-antydepresyjne

 
Życzenia Noworoczne PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 stycznia 2018 20:41

 
Aby się stało PDF Drukuj Email
sobota, 09 grudnia 2017 13:42

Gwiazdy by ciemniej było
smutek by stale dreptał
oczy po prostu by kochać
choć z zamkniętymi oczami

wiara by czasem nie wierzyć

rozpacz by więcej wiedzieć
i jeszcze ból by nie myśleć
tylko z innymi przetrwać

koniec by nigdy nie kończyć
czas by utracić bliskich
łzy by chodziły parami
śmierć aby wszystko się stało
pomiędzy światem a nami.

Ks. Jan Twardowski

 
Wykład pt. „Depresja jako choroba cywilizacyjna” w ramach V Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017 13:19

W dniu 17 listopada 2017 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbył się wykład pt. „Depresja jako choroba cywilizacyjna”, który poprowadził lekarz specjalista psychiatra Grzegorz Nawara, kierownik oddziału psychiatrycznego w MSCZ w Pruszkowie; doświadczony w pracy ambulatoryjnej, specjalizujący się w leczeniu zaburzeń afektywnych i psychoz.

Uczestnicy wykładu mogli zabrać ze sobą przygotowane przez doktora Poradniki dla chorych i ich rodzin Depresja oraz Choroba afektywna dwubiegunowa (wyd. Adamed) a także skalę depresji Becka (tzw. Test Becka) służącą do przesiewowego rozpoznawania u siebie objawów depresji.

Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza przygotowało ulotki z informacją na temat tej choroby oraz informacje o instytucjach pomocowych (na podstawie materiałów z kampanii Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję).

Tradycyjnie był kącik degustacyjny potraw z ziemniaka, kawa, herbata, gorąca czekolada.

W tym dniu mogliśmy podziwiać występ Mima, prace konkursowe pt. Kolory depresji wykonane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie oraz wysłuchać wzruszającego koncertu muzycznego Grupy Oazowej z Kostowca.

Spotkania organizowane w ramach Nadarzyńskich Dni Profilaktyki cieszą się coraz większą popularnością a temat wykładu z 17 listopada zainteresował bardzo dużą liczbę mieszkańców naszej Gminy. Wiedza na temat tej coraz powszechniejszej choroby, którą podzielił się z uczestnikami wykładu dr Grzegorz Nawara, jej przebiegu, sposobach i formach opieki nad chorym może pomóc zarówno osobom cierpiącym na depresję jak i najbliższym, których udział już na etapie diagnostyki a następnie w procesie terapeutycznym jest bardzo ważny czy wręcz niezbędny.

Określenie depresja jest terminem bardzo szerokim. Cytując za wyżej wspomnianym Poradnikiem „W języku medycznym/klinicznym oznacza długotrwałe, uporczywe uczucie rozpaczy, braku nadziei różniące się jakościowo od przeżywanej przez osoby zdrowe odczuć smutku/nieszczęścia. U osób doświadczających klinicznej postaci depresji choroba utrudnia lub wręcz dezorganizuje normalne funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i towarzyskie.”

Depresja może dotknąć każdego z nas, występuje w każdej grupie wiekowej. To na co powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni, to na pewno depresja wśród dzieci i młodzieży. Niezdiagnozowana i nieleczona może nieść za sobą tragiczne skutki. Dlatego ważne jest, aby nie lekceważyć zachowań czy objawów, które mogą ją maskować.

We współczesnej psychiatrii stosuje się takie formy leczenia, jak farmakoterapia, psychoterapia, terapia społeczna a proces leczenia prowadzi się w warunkach domowych, ambulatoryjnych lub szpitalnych. Warto tu zaznaczyć, że do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Osoba, która podejrzewa u siebie depresję, bądź osoba najbliższa po zauważeniu niepokojących objawów może udać się do dowolnie wybranej Poradni Zdrowia Psychicznego.

Na zakończenie chciałbym podziękować Wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia oraz włączyli się w organizację V NDP i „przekazać” cytat, który powtarzam za dr. Grzegorzem Nawarą „Po drugiej stronie chmur zawsze jest czyste niebo.” Éric-Emmanuel Schmitt, dramaturg.

Z życzeniami pogody ducha,
Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka PDF Drukuj Email
wtorek, 21 listopada 2017 19:49

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Pliki do pobrania:
- List Rzecznika Praw Dziecka

Krystyna Masłowska - przewodnicząca ZI

Źródło:
1. https://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka
2. https://brpd.gov.pl/node/42612

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 36
©2014 Stop Przemocy.