Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiOgólnopolska Poradnia Internetowa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 19:09

Ogólnopolska Poradnia Internetowa, działająca pod adresem www.narkomania.org.pl, jest bezpłatnym serwisem pomocowym adresowanym do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii.

Poradnia świadczy pomoc on-line dla:
osób używających narkotyków;
osób uzależnionych od narkotyków;
rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym.

O poradę można anonimowo zapytać lekarza, psychologa i prawnika.

W poradni można znaleźć wiele rzetelnych informacji na temat zjawiska narkomanii, skutkach używania środków odurzających oraz różnych form pomocy udzielanych osobom z problemem narkotykowym oraz osobom współuzależnionym.

Rodzice (najliczniejsza grupa korzystających z poradni) mają możliwość:
• zdobycia praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianej problematyki uzależnień,
• dowiedzieć się jak rozpoznać symptomy używania przez ich dzieci środków psychoaktywnych,
• jak rozmawiać z dzieckiem i gdzie szukać pomocy (baza placówek pomocowych).

Serwis udostępnia ponadto prezentacje, raporty i artykuły a także wykaz tematycznej literatury. Zamieszczone publikacje poruszają aspekty natury medycznej, psychologicznej, prawnej, historycznej, społecznej, etycznej a nawet filozoficznej.

Poradnia Internetowa działa na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło: http://www.narkomania.gov.pl

 
Zachowania ryzykowne nastolatków PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 11:11

Idea społeczeństwa otwartego, tworzenie i potęgowanie możliwości wyboru dla tradycyjnych rozwiązań (które w znacznej części pozostają w kolizji z kulturą tradycyjną), zacieranie granic pomiędzy tym, co stałe i zmienne, pożądane, warte zdobycia, rosnący konsumpcjonizm, dążenie do sukcesu, idealnego wizerunku zewnętrznego - powoduje, że młodzi ludzie przesuwają granice, aby realizować swoje indywidualne cele.

I choć podejmowanie ryzyka leży w naturze młodego człowieka, ponieważ młodzież potrzebuje eksperymentować, sprawdzać swoje możliwości, aby poznawać reguły rządzące życiem oraz uczyć się podejmowania decyzji - to nie zauważają oni bezpośredniego związku między swoim zachowaniem a zdrowiem.

Nowe ryzyka wśród nastolatków i młodych dorosłych mające wymiar problemu społecznego:
• nadużywanie leków OTC, substancji wzmacniająco-pobudzających, cukru, napojów gazowanych;
• używanie i nadużywanie nowych substancji psychoaktywnych;
• używanie i nadużywanie alkoholu;
• przyśpieszona aktywność seksualna (poznawcza: pornografia i realna);
• prostytucja nieletnich;
• nadużywanie technologii cyfrowych;
• zaburzenia relacji społecznych/rodzinnych;
• hazard;
• skracanie snu;
• palenie tytoniu;
• e-papierosy;
• przeciążenia informacyjne;
• wizualizacje i modyfikacje ciała (operacje plastyczne, piercing, tatuaże, tanoreksja).

Więcej…
 
Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców (PAS) PDF Drukuj Email
piątek, 22 czerwca 2018 07:59

Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców (Parental Alienation Syndrom PAS) w literaturze znany jako syndrom Gardnera - odnosi się do takich sytuacji, kiedy na skutek rozwodu bądź separacji rodziców, dziecko pozostające pod opieką jednego z nich jest angażowane przez niego w nieuzasadnione i/lub przesadne oczernianie drugiego rodzica, który staje się obiektem odrzucenia.

Twórca koncepcji PAS, amerykański psychiatra dziecięcy i sądowy dr Richard Gardner postrzega PAS jako zaburzenie wynikające przede wszystkim z połączenia wpływu rodzica oraz czynnego udziału dziecka - tj. czynników, które wzmacniają się wzajemnie.

O występowaniu mechanizmów PAS możemy mówić wyłącznie wtedy, kiedy odrzucany rodzic nie jest sprawcą przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej względem dziecka (nadużycia, zaniedbania, w tym porzucenie). Tak więc nie każde unikanie kontaktu z „drugoplanowym” opiekunem oznacza występowanie PAS.

Badania psychologiczne potwierdzają, że rozwód należy do jednej z najbardziej stresujących sytuacji wydarzających się w życiu człowieka (plasuje się na drugim miejscu zaraz po śmierci współmałżonka; na miejscu trzecim jest separacja lub rozstanie).

Dziecko jest emocjonalnie związane z obojgiem rodziców; w sytuacji konfliktu okołorozwodowego może zostać przez nich uwikłane w konflikt lojalności. Aby poradzić sobie z tym, zaczyna dążyć do spełnienia oczekiwań i popada w zależność emocjonalną od rodzica z którym przebywa i na którego jest zdane.

W przypadku rozpadu rodziny dziecko przeżywa uczucie zagubienia, lęku, zagrożenia. Doznaje również poczucia winy z powodu utraty jednego rodzica (obawia się, że swoim zachowaniem przyczyniło się do konfliktu pomiędzy rodzicami), boi się utraty drugiego, z którym pozostało.

Lęk przed utratą rodzica, zagrażający podstawom bezpieczeństwa dziecka, jest tym większy, im młodsze jest dziecko. W przypadku rozpadu rodziny dziecko przeżywa uczucie zagubienia.

Angażowanie dziecka w konflikt między rodzicami, prowadzący do osłabienia lub zerwania jego więzi emocjonalnej z jednym z nich jest formą przemocy emocjonalnej wobec dziecka.

W zaawansowanym PAS dziecko przeżywa cierpienie, które może przejawiać się występowaniem lęków, problemów neurotycznych i symptomów psychosomatycznych (takich jak: bóle głowy, brzucha, astma, trudności z zasypianiem) lub zaburzeń zachowania (np. nadpobudliwość, zachowania agresywne). Dziecko zwykle ma obniżone poczucie własnej wartości, łatwo przyjmuje emocje i sądy, nie dowierza swoim odczuciom i spostrzeżeniom.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematem (m.in. jakie są objawy u dziecka składające się na PAS, poziomy PAS) to zapraszamy do literatury.

Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Źródło: Kaczmarek J., Kotara H., Pocent T. Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców. Mechanizmy psychologiczne występujące w konflikcie okołorozwodowym wg koncepcji Richarda Gardnera. Warszawa, 2004

 
X Piknik Rodzinny PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 maja 2018 12:09


Program pikniku dostępny po kliknięciu na plakacie.

 
Bezpłatne konsultacje lekarza psychiatry w maju 2018 PDF Drukuj Email
wtorek, 08 maja 2018 18:08

Informuję, że dyżur lekarza psychiatry odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku (środa) w Punkcie Konsultacyjnym przy GKRPA (parter, pok. nr 1) Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn (wejście od strony ronda). Zapisy telefonicznie w GOPS nr tel. 22 739 73 20.

Konsultacje udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 37
©2014 Stop Przemocy.