Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiNarkotyki, dopalacze - gdzie szukać pomocy? PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 19:18

Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oferuje bazę informacyjną nt. narkotyków i dopalaczy oraz bezpłatną pomoc telefoniczną i online.

Telefon zaufania

Jeśli masz problem z narkotykami zadzwoń!

801 199 990 Telefon zaufania czynny w godzinach 16.00 - 21.00.

Opłata za połączenie z telefonów komórkowych według stawek operatora.

Opłata za połączenie z telefonów stacjonarnych za pierwszy impuls.

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Czynny od poniedziałku do niedzieli od 12.00 do 22.00.

Poradnia online

Jeśli masz problem z narkotykami i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz.
W ciągu kilku dni otrzymasz odpowiedź od specjalisty.
Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.
Ekspertami udzielającymi porad są:

• psycholog,
• lekarz,
• prawnik.

Czas odpowiedzi: 1-3 dni. Zazwyczaj jest to 1 dzień po wpłynięciu pytania, może się jednak zdarzyć, że trzeba będzie na nie poczekać 2-3 dni.

Na stronie internetowej http://www.dopalaczeinfo.pl można znaleźć informacje o placówkach leczniczych w zakładce ZNAJDŹ POMOC BLISKO SIEBIE - wybierając województwo i typ placówki (np. placówki ambulatoryjne (poradnie), placówki prowadzące badania na obecność HIV, placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich, placówki stacjonarne dla osób dorosłych, hostele i mieszkania readaptacyjne, oddziały/pododdziały detoksykacyjne, programy leczenia substytucyjnego, programy redukcji szkód: punkty wymiany igieł i strzykawek, punkty drop-in, placówki dla osób z podwójną diagnozą, noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych).

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło: http://dopalaczeinfo.pl/strony/faq#o-uzaleznieniu

 
„Dopalacze” - czyli nowe narkotyki PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 19:12

„Dopalacze” - czyli nowe narkotyki - to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.

Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany.

W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy o działaniu:

1) pobudzającym,
2) halucynogennym,
3) reklamowanym jako zbliżony do marihuany.

Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

Czy zażycie „dopalaczy” jest mniej groźne niż używanie innych narkotyków?

Zdecydowanie nie jest to prawdą, że „dopalacze” są mniej groźne niż narkotyki.

Może być wręcz przeciwnie. „Dopalacze” mogą okazać się szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia, gdyż ich skład jest nieznany użytkownikowi (a czasami również osobom oferującym te produkty).

Więcej…
 
Ogólnopolska Poradnia Internetowa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 19:09

Ogólnopolska Poradnia Internetowa, działająca pod adresem www.narkomania.org.pl, jest bezpłatnym serwisem pomocowym adresowanym do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii.

Poradnia świadczy pomoc on-line dla:
osób używających narkotyków;
osób uzależnionych od narkotyków;
rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym.

O poradę można anonimowo zapytać lekarza, psychologa i prawnika.

W poradni można znaleźć wiele rzetelnych informacji na temat zjawiska narkomanii, skutkach używania środków odurzających oraz różnych form pomocy udzielanych osobom z problemem narkotykowym oraz osobom współuzależnionym.

Rodzice (najliczniejsza grupa korzystających z poradni) mają możliwość:
• zdobycia praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianej problematyki uzależnień,
• dowiedzieć się jak rozpoznać symptomy używania przez ich dzieci środków psychoaktywnych,
• jak rozmawiać z dzieckiem i gdzie szukać pomocy (baza placówek pomocowych).

Serwis udostępnia ponadto prezentacje, raporty i artykuły a także wykaz tematycznej literatury. Zamieszczone publikacje poruszają aspekty natury medycznej, psychologicznej, prawnej, historycznej, społecznej, etycznej a nawet filozoficznej.

Poradnia Internetowa działa na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło: http://www.narkomania.gov.pl

 
Zachowania ryzykowne nastolatków PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 lipca 2018 11:11

Idea społeczeństwa otwartego, tworzenie i potęgowanie możliwości wyboru dla tradycyjnych rozwiązań (które w znacznej części pozostają w kolizji z kulturą tradycyjną), zacieranie granic pomiędzy tym, co stałe i zmienne, pożądane, warte zdobycia, rosnący konsumpcjonizm, dążenie do sukcesu, idealnego wizerunku zewnętrznego - powoduje, że młodzi ludzie przesuwają granice, aby realizować swoje indywidualne cele.

I choć podejmowanie ryzyka leży w naturze młodego człowieka, ponieważ młodzież potrzebuje eksperymentować, sprawdzać swoje możliwości, aby poznawać reguły rządzące życiem oraz uczyć się podejmowania decyzji - to nie zauważają oni bezpośredniego związku między swoim zachowaniem a zdrowiem.

Nowe ryzyka wśród nastolatków i młodych dorosłych mające wymiar problemu społecznego:
• nadużywanie leków OTC, substancji wzmacniająco-pobudzających, cukru, napojów gazowanych;
• używanie i nadużywanie nowych substancji psychoaktywnych;
• używanie i nadużywanie alkoholu;
• przyśpieszona aktywność seksualna (poznawcza: pornografia i realna);
• prostytucja nieletnich;
• nadużywanie technologii cyfrowych;
• zaburzenia relacji społecznych/rodzinnych;
• hazard;
• skracanie snu;
• palenie tytoniu;
• e-papierosy;
• przeciążenia informacyjne;
• wizualizacje i modyfikacje ciała (operacje plastyczne, piercing, tatuaże, tanoreksja).

Więcej…
 
Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców (PAS) PDF Drukuj Email
piątek, 22 czerwca 2018 07:59

Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców (Parental Alienation Syndrom PAS) w literaturze znany jako syndrom Gardnera - odnosi się do takich sytuacji, kiedy na skutek rozwodu bądź separacji rodziców, dziecko pozostające pod opieką jednego z nich jest angażowane przez niego w nieuzasadnione i/lub przesadne oczernianie drugiego rodzica, który staje się obiektem odrzucenia.

Twórca koncepcji PAS, amerykański psychiatra dziecięcy i sądowy dr Richard Gardner postrzega PAS jako zaburzenie wynikające przede wszystkim z połączenia wpływu rodzica oraz czynnego udziału dziecka - tj. czynników, które wzmacniają się wzajemnie.

O występowaniu mechanizmów PAS możemy mówić wyłącznie wtedy, kiedy odrzucany rodzic nie jest sprawcą przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej względem dziecka (nadużycia, zaniedbania, w tym porzucenie). Tak więc nie każde unikanie kontaktu z „drugoplanowym” opiekunem oznacza występowanie PAS.

Badania psychologiczne potwierdzają, że rozwód należy do jednej z najbardziej stresujących sytuacji wydarzających się w życiu człowieka (plasuje się na drugim miejscu zaraz po śmierci współmałżonka; na miejscu trzecim jest separacja lub rozstanie).

Dziecko jest emocjonalnie związane z obojgiem rodziców; w sytuacji konfliktu okołorozwodowego może zostać przez nich uwikłane w konflikt lojalności. Aby poradzić sobie z tym, zaczyna dążyć do spełnienia oczekiwań i popada w zależność emocjonalną od rodzica z którym przebywa i na którego jest zdane.

W przypadku rozpadu rodziny dziecko przeżywa uczucie zagubienia, lęku, zagrożenia. Doznaje również poczucia winy z powodu utraty jednego rodzica (obawia się, że swoim zachowaniem przyczyniło się do konfliktu pomiędzy rodzicami), boi się utraty drugiego, z którym pozostało.

Lęk przed utratą rodzica, zagrażający podstawom bezpieczeństwa dziecka, jest tym większy, im młodsze jest dziecko. W przypadku rozpadu rodziny dziecko przeżywa uczucie zagubienia.

Angażowanie dziecka w konflikt między rodzicami, prowadzący do osłabienia lub zerwania jego więzi emocjonalnej z jednym z nich jest formą przemocy emocjonalnej wobec dziecka.

W zaawansowanym PAS dziecko przeżywa cierpienie, które może przejawiać się występowaniem lęków, problemów neurotycznych i symptomów psychosomatycznych (takich jak: bóle głowy, brzucha, astma, trudności z zasypianiem) lub zaburzeń zachowania (np. nadpobudliwość, zachowania agresywne). Dziecko zwykle ma obniżone poczucie własnej wartości, łatwo przyjmuje emocje i sądy, nie dowierza swoim odczuciom i spostrzeżeniom.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematem (m.in. jakie są objawy u dziecka składające się na PAS, poziomy PAS) to zapraszamy do literatury.

Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Źródło: Kaczmarek J., Kotara H., Pocent T. Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców. Mechanizmy psychologiczne występujące w konflikcie okołorozwodowym wg koncepcji Richarda Gardnera. Warszawa, 2004

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 36
©2014 Stop Przemocy.