Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiNa Walentynki... Na każdy dzień... PDF Drukuj Email
piątek, 15 lutego 2019 08:28

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.
Jan Paweł II

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Za­myka się w sobie.
Jan Twardowski

Gdy miłość zagnieździ się w sercu człowieka, staje się on jak dziecko, które nic nie rozumie.
Joseph Conrad

Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.
Stefan Żeromski

 
Zaproszenie - Dzień Chorego 2019 PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2019 12:05

 
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 stycznia 2019 16:46

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy i ma zwrócić uwagę na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do bezpieczeństwa osobistego i podniesienia poziomu wiedzy z zakresu:

• Czym są dane osobowe?
• Co zrobić, gdy ktoś narusza ochronę danych osobowych?
• Możliwe konsekwencje kradzieży tożsamości?
• Jak chronić swój dokument tożsamości?
• Jak postępować w przypadku utraty dowodu osobistego?

Przydatne strony:
www.giodo.gov.pl - strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/dowody-osobiste
www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe - informacje o dowodach osobistych
www.dokumentyzastrzeżone.pl, www.bik.pl, www.nieskradzione.pl - zastrzeganie utraconych dokumentów, porady

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło: http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31228,Europejski-Dzien-Ochrony-Danych-Osobowych.html

Więcej…
 
Pożegnanie... PDF Drukuj Email
piątek, 04 stycznia 2019 20:14

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci o. Piotra Hejno

Brat Piotr Hejno współpracował z Gminą Nadarzyn od 2013 roku. Pierwszy raz spotkaliśmy się podczas I Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Ojciec Piotr Hejno przez kilka lat przewodniczył Mszom św. z okazji kolejnych rocznic grupy Klemens, działającej przy kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie. Uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami w ramach cyklu „Dzień Drzwi Otwartych” w Nadarzynie i w Młochowie. Pomimo, iż w 2016 roku został przeniesiony do Krynicy Morskiej, a następnie do Bydgoszczy, zawsze pamiętał o Nadarzynie - przesyłał pozdrowienia i życzenia; był z nami w stałym kontakcie.

Piotr Hejno miał 35 lat, w 2003 r. wstąpił do zakonu, a w 2011 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował m.in. w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, a także w Krynicy Morskiej i Bydgoszczy.

Dziś z ogromnym żalem żegnamy o. Piotra i dziękujemy za Jego posługę i pomoc. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle oddany pracy na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, a przede wszystkim jako bardzo życzliwy, pogodny, uśmiechnięty i skromny człowiek.

Tak pisaliśmy w WN o naszym ostatnim spotkaniu w 2016 roku w Nadarzynie:
W piątek 1 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie podczas, którego pożegnaliśmy się z o. Piotrem Hejno z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia. O. Piotr opuszcza Zakroczym, ale jak powiedział „nie żegnamy się, ale mówimy do widzenia”. Od lat o. Hejno współpracował z grupą Klemens oraz od samego początku uczestniczył w Nadarzyńskich Dniach Profilaktyki organizowanych przez Gminę Nadarzyn - brał udział w spotkaniach z mieszkańcami naszej gminy („Dzień Drzwi Otwartych” w Nadarzynie i w Młochowie, mitingi otwarte), służył radą ludziom dotkniętym uzależnieniem i ich najbliższym, celebrował nabożeństwa z okazji NDP i kolejnych rocznic powstania grupy wsparcia. Na pamiątkę otrzymał z kartę ze słowami Matki Teresy z Kalkuty:

Mimo wszystko...
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich, mimo wszystko
Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz
fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,
Bądź dobry, mimo wszystko
Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko
To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy
Buduj, mimo wszystko
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko
Dając światu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy,
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło fot.: https://www.tvp.info/40711284/polski-zakonnik-zginal-w-alpach-pan-powolal-go-w-gorach

 
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 listopada 2018 15:16

19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Konwencja o Prawach Dziecka definiuje pojęcie ,,dziecko” jako: każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość.

Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, to właśnie dobro dziecka jest najwyższym celem w traktowaniu człowieka. Ma być ono chronione przed wszelkiego rodzaju przemocą. Dziecko ma takie same prawa, jak każdy człowiek.

Dziecko ma prawo do:

  • ochrony i opieki,
  • życia i rozwoju,
  • tożsamości,
  • swobodnego wyrażania własnych poglądów,
  • swobody myśli, sumienia i wyznania,
  • wychowywania w rodzinie.

Dziecko, które przyjdzie na świat, nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, zaspokajać swoich potrzeb, dlatego potrzebni mu są opiekunowie. Rodzina, jako pierwsza grupa społeczna najmocniej i najsilniej oddziałuje na każdego człowieka. Niestety bardzo często to właśnie w rodzinie dochodzi do przemocy.

W polskim prawie karnym znęcanie się jest przestępstwem określonym w art. 207 Kodeksu Karnego. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2017 roku odnotowano 13 515 osób małoletnich (o 708 osób mniej niż w 2016 roku), co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą. Definicję przemocy w rodzinie zawarto w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i należy rozumieć, jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Źródło: https://glos24.pl/glos24/zapobiegania-przemocy-wobec-dzieci

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 37
©2014 Stop Przemocy.