Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

Linki

Odwiedziło nas:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Gości


O programie "Stop Przemocy" PDF Drukuj Email

CZYM JEST PRZEMOC?

Jak mówi  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


> Czytaj więcej...

 
IV Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia PDF Drukuj Email
wtorek, 18 października 2016 11:05


Szczegóły na plakacie.

 
Przemoc wobec osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
piątek, 23 września 2016 19:56

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje niepełnosprawność jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ustawa wprowadza trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, oraz lekki. W stosunku do dzieci poniżej 16. roku życia wydawane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną to osoby z uszkodzonym narządem ruchu lub przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych natomiast niepełnosprawność intelektualna oznacza istotne ograniczenia zarówno w funkcjonowaniu intelektualnym, jak również w zachowaniu przystosowawczym. Charakteryzuje się przede wszystkim utrudnieniami w sferze percepcyjnej i poznawczej, powodując wolniejsze tempo uczenia się i opanowywania różnorodnych sprawności poznawczych i społecznych. Często dochodzi do mylnego utożsamiania niepełnosprawności intelektualnej z chorobą psychiczną co powoduje, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są dodatkowo narażone na lęk ze strony innych, odrzucenie, agresję i przemoc.

Przemoc zawsze wiąże się z wykorzystywaniem przewagi osoby silniejszej nad słabszą. Często aktów przemocy dopuszczają się osoby pozostające w stosunku nadrzędności na przykład: opiekunowie, pracownicy instytucji dziennego lub całodobowego pobytu, członkowie rodzin - wykorzystując przewagę jaką daje im np. więź materialna, osobista lub uczuciowa.

Więcej…
 
10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego PDF Drukuj Email
środa, 14 września 2016 11:17

Jednym z popularnych pomysłów na zwrócenie uwagi opinii społecznej na pewne zjawiska i problemy są obchody dedykowanych im symbolicznie dni kalendarza a wiele takich dni poświęconych jest niepełnosprawności i chorobie. Osobom z zaburzeniami psychiatrycznymi dedykowane są w szczególności: 23 lutego - Ogólnopolski dzień Walki z Depresją, 7 kwietnia - Światowy Dzień Chorego Psychicznie, 2-ga niedziela września - Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię, 10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera) ustanowiła dzień 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku.

Pogląd na choroby psychiczne w historii ludzkości - bardzo ogólny zarys.

Więcej…
 
Nowa forma konsultacji w Pogotowiu "Niebieska Linia" PDF Drukuj Email
piątek, 05 sierpnia 2016 20:14

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE'A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym. Źródło: http://www.parpa.pl

Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 21
©2014 Stop Przemocy.