Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiO programie "Stop Przemocy" PDF Drukuj Email

CZYM JEST PRZEMOC?

Jak mówi  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


> Czytaj więcej...

 
Informacja o ofercie Punku Konsultacyjnego przy GKRPA dla mieszkańców Gminy Nadarzyn PDF Drukuj Email
piątek, 16 czerwca 2017 06:32

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony Ronda Armii Krajowej) dyżuruje:

Psycholog - w środy w godz. 17.00 - 19.00 i piątki w godz. 10.00 - 13.00 - zapisy w dniach przyjęć nr tel. (22) 729 82 74.

Terapeuta uzależnień / spec. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ mediator - piątki w godz. 16.30 - 19.00 - zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tel. (22) 739 73 20 lub (22) 729 81 85 w. 181.

Psychiatra - 1 x w miesiącu (środa w godz. 17.00 - 19.00) - zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tel. (22) 739 73 20.

Konsultacje udzielane są bezpłatnie.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień

 
Rady dla rodzica uzależnionego dziecka PDF Drukuj Email
środa, 07 czerwca 2017 09:04

Rodzicu!!!

1. Nie zapominaj, że uzależnienie jest przewlekłą chorobą. Jeśli chcesz pomóc w wyzdrowieniu, musisz zaakceptować ten fakt i przestać się wstydzić, że jesteś rodzicem narkomana.

2. Nie możesz dłużej przychodzić z „pomocą” narkomanowi. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za każde następstwa jego uzależnienia.

3. Nie możesz dłużej grozić. Zacznij mówić co myślisz i robić to co mówisz. Puste groźby pozwalają sądzić, że nie traktujesz poważnie tego co mówisz i można dalej Tobą manipulować.

4. Nie możesz dalej przyjmować lub wyłudzać obietnic. Zacznij odrzucać je i przestań się liczyć z nimi w realnym życiu.

5. Nie rób za uzależnionego niczego co mógłby zrobić sam. Nie usuwaj problemów bez dania mu szansy stawiania im czoła. Pozwól mu je rozwiązać bądź spraw, aby poniósł konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań (nieobecności w szkole, pracy, zaciągania długów, kradzieży, kłamstw). Dopiero wówczas będzie miał szanse zauważyć do czego doprowadziły narkotyki.

6. Nie oczekuj natychmiastowego wyleczenia. Tak jak w każdej przewlekłej chorobie okres leczenia i rekonwalescencji jest długi. Możliwe są też nawroty choroby.

Rodzicu pamiętaj, jeśli chcesz osiągnąć swój cel musisz konsekwentnie stosować zasadę „twardej miłości”. Nie licz na natychmiastowy efekt. Dzisiejsza sytuacja w Twoim domu jest wynikiem wydarzeń, które gromadziły się długo. Teraz również do uzyskania zmiany potrzebne będą miesiące, a może nawet lata. Tylko osoby cierpliwe i konsekwentne mają szansę na sukces, który w końcu musi przyjść.

Źródło: www.karan.pl

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

 
Z okazji Dnia Dziecka… PDF Drukuj Email
czwartek, 01 czerwca 2017 13:46

„Między wymaganiem a kochaniem jest znak równości. Ile kocham, tyle wymagam. Jeśli dużo wymagam, to muszę dużo kochać i to okazywać.” Joanna Graniger - pedagog, trener, terapeuta, kierownik Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”.

Tematem czerwcowego numeru „Trzeźwymi Bądźcie” jest DZIECKO. Możemy przeczytać o „dziecku wewnętrznym”, które jest w każdym z nas; jak zrezygnować z nadkontroli i nadodpowiedzialności, skąd biorą się w nas tak duże różnice w zachowaniu, emocjach, zdrowiu; artykuł pt. „Dorosły w dziecku - Dziecko w dorosłym” i inne.

A więc z okazji Dnia Dziecka - polecam lekturę dla dorosłych.
Osoby zainteresowane zapraszam do siedziby GKRPA w każdy wtorek 16.15 - 18.00.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło:
1. Trzeźwymi bądźcie nr 3 maj/czerwiec 2017
2. http://fdds.pl (zdjęcie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

 
V Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia PDF Drukuj Email
piątek, 26 maja 2017 15:35

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 25
©2014 Stop Przemocy.