Uwaga

Przy interwencji lub zgłoszeniu dopilnuj, aby została wypełniona „Niebieska karta”, dzięki której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobami uprawnionymi do wypełnienia „Niebieskiej karty” są:
- policjanci
- pracownik socjalny
- pedagog
- przedstawiciel służby zdrowia
- członek GKRPA

LinkiO programie "Stop Przemocy" PDF Drukuj Email

CZYM JEST PRZEMOC?

Jak mówi  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


> Czytaj więcej...

 
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email
środa, 12 kwietnia 2017 10:18

 
7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia - Kampania „Depresja - porozmawiajmy o niej” PDF Drukuj Email
czwartek, 06 kwietnia 2017 09:42

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.

Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne które dotyka osoby w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych tj.: śmierć bliskiej osoby, rozpad związku a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu czy przyjmowania narkotyków. Choroba ta charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiały przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności.

W ramach V Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia Gmina Nadarzyn włączy się w działania kampanii „Depresja - porozmawiajmy o niej” m.in. w oparciu o materiały przygotowane przez WHO. Będziemy je sukcesywnie umieszczać na naszej stronie internetowej www.stopprzemocy.nadarzyn.pl oraz rozprowadzać poprzez współorganizatorów NDP tj. Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza i Nadarzyński Ośrodek Kultury.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie.

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Żródło:
1. http://gis.gov.pl
2. http://www.who.un.org.pl

 
Spotkanie z kadrą Nadarzyńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Wataha dotyczące problematyki przemocy PDF Drukuj Email
wtorek, 28 marca 2017 21:10

W dniu 25 marca 2017 roku w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie odbyło się spotkanie kadry ZHP z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nadarzyn oraz Policji. Uczestnicy spotkania mieli przedstawione dwie prezentacje pt. „Ostrożnie - dziecko” oraz „Zadania instytucji i służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Rozmawialiśmy m.in. na temat czym różni się przemoc od agresji, dlaczego dochodzi do zachowań agresywnych (analiza różnych czynników); jak poznać, że dziecko może być ofiarą przemocy i jak interweniować w przypadkach przemocy wobec dziecka; określiliśmy skuteczne działania profilaktyczne na poziomie grupy (w tym przypadku zastępu, drużyny). Druga część dotyczyła form pomocy dziecku i rodzinie z uwzględnieniem zadań poszczególnych instytucji.

Spotkanie przeprowadziły: sierż. sztab. Marta Słomińska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na zdjęciu plakat z kampanii Reaguj na przemoc.

Krystyna Masłowska

 
Film w języku migowym o konsultacjach za pośrednictwem SKYPE w Pogotowiu "Niebieska Linia" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 marca 2017 20:01

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieściła wiadomość nt. filmu informującego o konsultacjach z wykorzystaniem komunikatora SKYPE w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Jednocześnie PARPA przypomina, że w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPA (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

Kliknij TUTAJ aby pobrać film.

Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Źródło: http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1041-film-w-jezyku-migowym-o-konsultacjach-za-posrednictwem-skype-w-pogotowiu-niebieska-linia

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 23
©2014 Stop Przemocy.